RU* GERDA FIRST ALISENTA

RU* GERDA FIRST ALISENTA

 

Femmina nata il 07/11/2016

Colore: Black silver tortie tabby blotched

Papà: RU*Angel Sky Family Stars

Mamma: RU* Country Gulliver Zabava

Test HCM: N/N

       SMA: N/N

       PKdef: N/N

       

   PEDIGREE